• SKTOL r.f.
  • sktol@sktol.org

Förbundet for översättningsbyråerna i Finland

Förbundet för översättningsbyråerna i Finland SKTOL rf grundades år 1983 och är en organisation för företag som har specialiserat sig på översättning. SKTOL verkar till förmån för sina medlemsbyråer, dem som anlitar översättningstjänster och hela branschen.

SKTOL är en av de stiftande medlemmarna i den europeiska paraplyorganisationen i branschen, EUATC.

 
  • #TranslatingEurope: #Laatu2017 Hyvää yritetään, mutta priimaa pukkaa! Mitä laadulla tarkoitetaan kielipalveluissa? Millaista laatua asiakas odottaa kielipalvelulta, entä sen tuotteelta? Onko aina tehtävä parasta vai riittääkö joskus vähempi?…
    Läs mer ...
  • SKTOL esillä Slatorissa   Käännös- ja kielitieknologia-alojen liiketoimintaa käsittelevä Slator kirjoittaa Suomen käännösmarkkinoista ja etenkin Hanselin vetämän kilpailutuksen vaikutuksesta. Artikkelissa haastatellaan puheenjohtaja Katja Virtasta ja tuodaan myös
    Läs mer ...
  • Beslutsfattarforum 2017 SKTOL:s och Kites gemensamt sammankallade beslutsfattarforum för språktjänstbranschen går av stapeln i Helsingfors 26.1.2017. I forumet deltar företagsledare frän 34 språktjänstföretag på den finska marknaden.
    Läs mer ...
Infinity-Loop@2x

Bli medlem?

Ett företag som huvudsakligen verkat inom översättningsbranschen i minst två och vars omsättning ligger på en nivå som förbundet förutsätter kan ansöka om att bli medlem av SKTOL. Företaget ska godkänna syftet med förbundet, dess stadgar och etiska regler samt förbinda sig att följa dem.

Läs mer
Retina-Ready

Nyttan med medlemskap?

Genom ett medlemskap får du den färskaste informationen om den internationella utvecklingen i branschen och om evenemang samt utbildning och diskussion om olika ämnen. Medlemmarna kan påverka projekt och konkurrensutsättningen inom branschen.

Läs mer
Chat@2x

Medlemmar

SKTOL har medlemmar av alla storlekar – från små byråer med experter på en viss språkkombination eller ett visst fackområde till stora byråer med experter på mångspråkig kommunikation. Medlemmarna förenas av kvalitet, yrkesmässighet och av ett intresse för att utveckla kvaliteten i översättningstjänsterna och verksamhetsförutsättningarna i branschen.

Läs mer

EUATC